Myoreflexterapi

Baggrund

Myoreflexterapi er en behandlingsform, der sammenfletter elementer som manuel behandling,  biomekanik, funktionel anatomi, ernæring, moderne neurofysiologi og kinesisk medicin TCM.

Behandlingsformen og teorien er udarbejdet af Dr. Kurt Mossetter, som i mange år har praktiseret dette i Tyskland. Her har behandlingsformen på få år blevet utrolig succesfuld og etableret i hele Tyskland. Hertil kan nævnes at alle Bundesliga-klubber i fodbold og håndbold, har Myoreflex-terapeuter tilknyttet. Dette grundet, at man med Myoreflexterapi i elitesportssammenhæng langt hurtigere kan få skadede spillere tilbage samt forebygge og optimere performance i en hidtil uset grad.

Endvidere ses Myoreflex i Tyskland integreret på offentlige hospitaler og rehabiliteringscentre. Her bruges Myoreflex f.eks i forbindelse med optræning efter operationer, børnebehandling, neurologiske problemstillinger osv.

 

Smerter og ubalancer i kroppen

Når der er smerter i kroppen, er det et udtryk for et system i ubalance. Om ubalancen er på grund af traume, uheld, holdning, stress, fordøjelse, neorologi mv  kan disse frembringe smerter. Kort fortalt er en rask krop afhængig af et frit dynamisk muskulært bevægesystem.

Bevægelser foregår med musklerne, og omkring og mellem musklerne findes fascierne. Muskler arbejder aldrig alene og vil altid arbejde i muskelkæder og synergier. Hertil overlapper muskelfascierne hinanden i enkelte bevægelser. Derfor kigger man i Myoreflex hvordan muskelkæderne/fascierne fungerer i kroppen, og hvilke der er ude af balance. Ved at rebalancere udvalgte muskler og fasciekæder med Myoreflexbehandling, skaber man igen symmetri i kroppen, og derved afhjælpes smerter og gener. Derfor undersøges og behandles hele kroppen, idet årsagen til smerten næsten aldrig findes hvor det aktuelt gør ondt.

 

Behandlingen

Myo               = muskel (på græsk)

Reflex            = respons på et givent stimulus

Myoreflexbehandlingen foregår i muskelsenen. Efter grundig undersøgelse og forhistorie hos patient, udvælges specifikke muskler som behandles. Ved behandling af muskelsenen, sendes signaler og stimuli til hjernen, hvorved ubalancen i musklen bliver reguleret. Når stressede muskler og muskulære ubalancer genoprettes, forsvinder smerten, leddene aflastes og selv kroniske symptomer afhjælpes og genoprettes. Hertil opnås langt bedre holdning og stilling, som er meget mere energiøkonomisk for kroppen.

Myoreflexterapi er eminent til at fjerne smerter i kroppen. Dette være smerter fra muskler, led og nerver. Det altafgørende er her at årsagen til smerterne findes og reguleres. Derved berøres kilden til problemerne og problemet løses. Hertil opnår den enkelte også en selvindsigt i egen krop, og kan fremadrettet langt bedre navigere under belastninger.

Sideløbende behandling vejledes der i vedligeholdende og optrænende øvelser og ernæring. Hertil kan der behandlingsmæssigt suppleres med andre behandlingsformer i form af fysioterapi og akupunktur, hvis dette findes relevant.

 

Dybere teori:

Hjernen bestemmer alt i kroppen. Hjernen sender relevante og udvalgte signaler til musklerne, som således skaber bevægelse. Nogle bevægelser er viljestyrede (ex fodbold), andre er mere automatiserede (ex opretholdelse af balance og holdning).

Fælles for alle bevægelser er, at hjernen har de optimale muligheder, for at kunne sende de helt rigtige signaler til relevante muskler, på det helt rigtige tidspunkt. Hertil er hjernen helt afhængig af at modtage korrekt stimuli fra kroppen, som den således kan tolke og herpå reagere. Modtager hjernen ikke "korrekt" stimuli, har den således ikke nok information til at handle korrekt. Hjernen spejler altid den nyeste information den modtager til bevægelser. Ved skader/traumer (fysiske/psykiske - nye som gamle) kan hjernen mangle vigtig info, og vil således gøre bevægelser herefter (kompensationer). Hertil ses problemer i kroppen grundet en tidligere skade, fordi hjernen prøver at kompensere for en tidligere skade.

I Myoreflexbehandling genskabes den manglende information. Hertil er målet, at hjernen kan opretholde bevægelser i mest energiøkonomisk og holdningsmæssig tilstand. Hvis hjernen mangler info og kroppen belastes, kan der tilkomme fysiske underpræstationer, skader, ukorrekte ledstillinger (med skader, låsninger, irritationer) til følge, gentage overbelastninger. Dette manifesteres fra gentage forstrækninger hos fodboldspilleren, nedsat koordination og kraft i udslaget hos golfspilleren, langsommere reaktionsevne hos håndboldmålmanden, gentagen skulderirritation når der skal klippes hæk etc.

Udover at hjernen modtager information fra bevægeapparatet, modtager den ligeledes essentielt information fra øjnene og indre øre. Derfor undersøges og behandles disse sideløbende ved problemer, og hvis relevant instrueres i øvelser for øjne og indre øre.

Bevægelse

Vi er skabt til at bevæBevægelsge os, og i Myoreflexterapi simuleres og stimuleres bevægelse. Derfor er det vigtigste elemet i behandlingen musklerne. Hertil synes mere lokalorienteret ledbehandling (mobilisering og manipulation) ikke interresant i første omgang. Ud fra den tankegang at leddene er passive strukturer, der udelukkende bevæges, som et produkt af, hvordan muskler omkring kan beskytte og bevæge. Derfor kan det sagtens være, at der behandles og instrueres i ledmobilkiserende behandling, som supplement til behandlingen.

Selvom musklerne er vores adgang til nervesystemet, stikker behandlingen dybere. Jeg vil genetablere balancen i det autonome nervesystem, nemlig det parasympatiske og sympatiske. Ses en ubalance mellem det parasympatiske og sympatiske nervesystem, opleves større ubalancer i kroppen. Dette kan være problemer som stress, søvnbesvær, fordøjelsesproblemer, indlæringsvanskeligheder mv. Et grundelemet i Myoreflexbehandling er manuel korrektion af C1/Atlas/øverste nakkehvirvel. Hertil gøres brug at målrettet og specifikke behandlingsteknikker af C1 (Atlas). Heri kan Nervus Vagus og Phrenicus involveres.

Der udføres ikke manipulationsteknikker til behandling.

K.I.D

I de fleste behandlingsforløb instruereres der i øvelser. Disse vil ofte være KID-øvelser (Kraft in der Dehnung), Se eventuelt dette for øvelser mv her.

I alle problematikker i kroppen forefindes muskler, som er forkortede. Typisk bruges disse muskler i hverdagen kun fra deres midtposition til yderligt forkortning. I denne position vil musklerne have ændrede og forringede arbejdsvilkår ift styrke, udholdenhed samt restitution, og potentiel maksimal udnyttelse kan ikke opnås. Derfor kan KID-øvelser være en løsning. Øvelserne belaster/strækker musklerne i en position hvor de er strakte med modstand. Med denne udstrækningstræning genetableres musklernes optimale længde.

 

Links

Det officielle Myoreflex site på engelsk og tysk

www.myoreflex.eu

www.myoreflex.de