Behandlingen

Behandling hos bodyinline bla til:

 • Rygsmerter
 • Smerter i led (hofte, knæ, skuldre, fingre etc)
 • Smerter i lænd, balder, ben og fødder
 • Indlæringsvanskeligheder og koncentrationsbesvær
 • Smerter i knæ og fødder
 • Fordøjelsesproblemer
 • Smerter i kranium, kæbe og tænder/bidefunktion
 • Stress
 • Sportsskader og optimering af performance
 • KOL
 • Ældre traumer og skader
 • Nakkesmerter og whiplash
 • Neurologiske problemstillinger
 • Hovedpine, migræne og piskesmæld

Jeg har arbejdet med mange forskellige problemstillinger i årenes løb, og mange diagnoser/problematikker er ikke nævnt her. Har du spørgsmål angående netop din problematik, kontakt mig venligst.

Jeg vil gøre alt hvad jeg kan for at hjælpe dig. Hertil vil jeg bruge alle mine kundskaber og teknikker fra forskellige behandlingsformer, skræddersyet netop din problematik.

Myoreflexterapi

Baggrund

Myoreflex er en behandlingsform, der sammenfletter elementer som manuel behandling,  biomekanik, funktionel anatomi, ernæring, moderne neurofysiologi og kinesisk medicin TCM.

Behandlingsformen og teorien er udarbejdet af Dr. Kurt Mossetter, som i mange år har praktiseret dette i Tyskland. Her har behandlingsformen på få år blevet utrolig succesfuld og etableret i hele Tyskland. Hertil kan nævnes at alle Bundesliga-klubber i fodbold og håndbold, har Myoreflex-terapeuter tilknyttet. Dette grundet, at man med Myoreflexterapi i elitesportssammenhæng langt hurtigere kan få skadede spillere tilbage samt forebygge og optimere performance i en hidtil uset grad.

Endvidere ses Myoreflex i Tyskland integreret på offentlige hospitaler og rehabiliteringscentre. Her bruges Myoreflex f.eks i forbindelse med optræning efter operationer, børnebehandling, neurologiske problemstillinger osv.

 

Smerter og ubalancer i kroppen

Når der er smerter i kroppen, er det et udtryk for et system i ubalance. Om ubalancen er på grund af traume, uheld, holdning, stress, fordøjelse, neorologi mv  kan disse frembringe smerter. Kort fortalt er en rask krop afhængig af et frit dynamisk muskulært bevægesystem.

Bevægelser foregår med musklerne, og omkring og mellem musklerne findes fascierne. Muskler arbejder aldrig alene og vil altid arbejde i muskelkæder og synergier. Hertil overlapper muskelfascierne hinanden i enkelte bevægelser. Derfor kigger man i Myoreflex hvordan muskelkæderne/fascierne fungerer i kroppen, og hvilke der er ude af balance. Ved at rebalancere udvalgte muskler og fasciekæder med Myoreflexbehandling, skaber man igen symmetri i kroppen, og derved afhjælpes smerter og gener. Derfor undersøges og behandles hele kroppen, idet årsagen til smerten næsten aldrig findes hvor det aktuelt gør ondt.

 

Behandlingen

Myo               = muskel (på græsk)

Reflex            = respons på et givent stimulus

Myoreflexbehandlingen foregår i muskelsenen. Efter grundig undersøgelse og forhistorie hos patient, udvælges specifikke muskler som behandles. Ved behandling af muskelsenen, sendes signaler og stimuli til hjernen, hvorved ubalancen i musklen bliver reguleret. Når stressede muskler og muskulære ubalancer genoprettes, forsvinder smerten, leddene aflastes og selv kroniske symptomer afhjælpes og genoprettes. Hertil opnås langt bedre holdning og stilling, som er meget mere energiøkonomisk for kroppen.

Myoreflexterapi er eminent til at fjerne smerter i kroppen. Dette være smerter fra muskler, led og nerver. Det altafgørende er her at årsagen til smerterne findes og reguleres. Derved berøres kilden til problemerne og problemet løses. Hertil opnår den enkelte også en selvindsigt i egen krop, og kan fremadrettet langt bedre navigere under belastninger.

Sideløbende behandling vejledes der i vedligeholdende og optrænende øvelser og ernæring. Hertil kan der behandlingsmæssigt suppleres med andre behandlingsformer i form af fysioterapi og akupunktur, hvis dette findes relevant.

 

Dybere teori:

Hjernen bestemmer alt i kroppen. Hjernen sender relevante og udvalgte signaler til musklerne, som således skaber bevægelse. Nogle bevægelser er viljestyrede (ex fodbold) andre er mere automatiserede (ex opretholdelse af balance og holdning).

Fælles for alle bevægelser er, at hjernen har de optimale muligheder, for at kunnme sende de helt rigtige signaler til relevante muskler på det helt rigtige tidspunkt. Hertil er hjernen helt afhængig af at modtage korrekt stimuli fra kroppen, som den således kan tolke og herpå reagere. Modtager hjernen ikke "korrekt" stimuli, har den således ikke nok information til at handle korrekt. Hjernen spejler altid den nyeste infiormation den modtager til bevægelser. Ved skader/traumer (fysiske/psykiske - nye som gamle) kan hjernen mangle vigtig info, og vil således gøre bevægelser herefter. I Myoreflexbehandling genskabes den manglende information. Hertil er målet at hjernen kan opretholde bevægelser i mest energiøkonomisk og holdningsmæssig tilstand. Hvis hjhernen mangler info og kroppen betastes, kan der føles fysiske underpræstationer, skader, ukorrrekte ledstillinger (med skader, låsninger, irritationer) til følge, gentage overbelastninger. dette manifesteres i alt fra gentage forstrækninger hos fodboldspiléren, nedsat korrdination og kraft i udslaget hos golfspilleren, manglende reaktionsevene hos håndboldmålmanden, vedvbarende skulderirritation når der skal klippes hæk etc.

Udover at hjernen modtager information fra bevægeapparatet, modtager den ligeledes essentielt information fra øjnene og indre øre. Derfor undersøges og behandles disse sideløbende ved problemer, og hvis relevant instrueres i øvelser for øjne og indre øre.

Vi er skabt til at bevæge os, og i Myorefdlexterapi simuleres og stimuleres bevægelse. Derfor er det vigtigste elemet i behandlingen musklerne. Hertil synes mere lokalorienteret ledbehandling (mobilisering og manipulation) ikke interresant i første omgang. Ud fra den tankegang at leddene er passive strukturer, der udelukkende er et produkt af, hvordan muskler omkring kan beskytte og bevæge. Derfor kan det sagtens være at der behandles og instrueres i ledmobilkiserende behandling, som supplement til behandlingen.

Selvom musklerne er vores adgang til nervesystemet, stikker behandlingen dybere. Jeg vil prøve at genetablere balance mellem de to sympatiske (automatiserede) dele af nervesystemet, nemlig det parasympatiske og sympatiske. Ses en ubalance mellem det parasympatiske og sympatiske nervesystem, opleves større ubalancer i kroppen. Dette kan være problemer som stress, søvnbesvær, fordøjelsesproblemer, indlæringsvanskeligheder mv.

Et grundelemet i Myoreflexbehandling er manuel korrektion af C1/Atlas/øverste nakkehvirvel. Hertil gøres brug at målrettet og specifikke behandlingsteknikker af C1 (Atlas). Heri kan Nervus Vagus involveres. Hertil involveres kæbe og øjenmuskler.

Links

Det officielle Myoreflex site på engelsk og tysk

www.myoreflex.eu

www.myoreflex.de

 

Fysioterapi:

DTM/Deep tissue massage

Deep tissue massage (dyb bindevævsmassage/behandling). Forefindes dybe lokale muskelkontraktioner og arvæv fra tidligere traumer eller operationer, bruges denne typisk til at løsne og normalisere muskel/sene/bindevæv. Kan under behandling være let smertefuldt.

IMTA/Maitland:

Maitland-konceptet er en mobiliseringsbehandling rettet mod kroppens led. Heri normaliseres bevægeligheden i leddene. Behandlingen består typisk af små passive bevægelser over led udført af behandler, som genskaber bevægelighed i leddet.

MDT/McKenzie

McKenzie er et meget udbredt behandlingskoncept her i Danmark. Det er yderst brugt til behandling af problematikker i ryggen, og er brugt af både fysioterapeuter, kiropraktorer og læger. Efter en detaljeret undersøgelser bliver patient typisk instrueret i øvelser, som kan udføres hjemme, og som afhjælper problematik.

 

[contact-form-7 id="4" title="Kontaktformular 1"]